Welkom op de website van Land van Cuijk

Pluimveebedrijf van Haare

Wij zijn Sjaak en Marja van Haare. Samen met onze medewerkers waaronder onze kinderen, runnen wij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren. In de stallen hebben we zowel hennen als hanen, die samen zorgen voor bevruchte eieren. Deze eieren gaan naar broederijen waar ze in 21 dagen worden uitgebroed. De kuikentjes die daaruit komen, gaan naar vleeskuikenbedrijven die ze groot brengen  totdat ze groot genoeg zijn om geslacht te kunnen worden.

Onze eieren worden dus niet verkocht aan consumenten om ze op te eten! Daar zijn weer andere pluimveebedrijven voor.

Al onze dieren zijn van dezelfde leeftijd. We werken volgens een all-in all-out concept. Dit betekent dat alle dieren tegelijkertijd komen en ook weer tegelijkertijd gaan. Dat heeft te maken met diverse hygiënevoorschriften waar we aan moeten voldoen.

Onze hennen en hanen worden op een zogenaamd opfokbedrijf grootgebracht van eendagskuiken tot 18 weken leeftijd. Die opfokbedrijven zijn speciaal ingericht voor de jeugdgroei van de kippen. Op 18 weken leeftijd ontvangen wij onze dieren. Onze stallen zijn ingericht voor leggende dieren; dus met legnesten, scharrelruimte, voerplekken en zitgelegenheid voor zowel de hanen als hennen.

We zijn trots op onze dieren! Ze verdienen en krijgen de beste zorg die ze nodig hebben. De kippen moeten immers zo sterk en gezond mogelijk zijn, alleen dan leveren ze goede nakomelingen. Er is een groot risico dat er verschillende ziekten het bedrijf worden binnengebracht. Er komen daarom zo min mogelijk mensen in de stal bij de dieren. Ook zijn de stallen volledig afgeschermd, zodat vogels van buitenaf geen ziektekiemen kunnen overbrengen.

Wij vinden het van belang dat mensen weten wat er op een bedrijf als het onze gebeurt. Daarom hebben wij een presentatiefilm gemaakt. Zo willen we mensen toch de mogelijkheid bieden om een kijkje in de stal te nemen. Door mee te doen aan Land van Cuijk Boert Bewust hopen we bedrijven als het onze meer onder de aandacht te krijgen bij de burger en uit te kunnen leggen hoe een kipfiletje in Nederland gezond en veilig geproduceerd wordt. Er komt heel wat bij kijken om een lekker, gezond en veilig stukje kippenvlees op je bord te krijgen!

Pluimveebedrijf van Haare

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Pluimveebedrijf van Haare heeft een mooie bedrijfsfilm waarin de hele cyclus van opzet tot afleveren van een koppel vleeskuikenouderdieren aan bod komt. Verder zijn ze actief op social media en hebben eigen flyers omdat bezoekers niet bij de kippen kunnen komen vanwege de hygiëne.

 • Van Haare werkt met warmtewisselaars om de uitstoot van fijnstof en ammoniak te verminderen.

 • Pluimveebedrijf van Haare heeft zonnepanelen en produceert hiermee meer dan 100 procent van haar benodigde energie. De warmtewisselaars winnen warmte terug en gaan efficiënt om met de energie.

 • De hennen en hanen hebben ruim voldoende leefoppervlakte. De stallen hebben een koelsysteem met verneveling om de temperatuur in de stallen zo aangenaam mogelijk te houden.

 • De dierenarts bezoekt maandelijks het bedrijf. Tweewekelijks vindt een salmonellaonderzoek plaats. Van Haare gebruikt geen antibiotica. Hygiëne is een belangrijk instrument om de kippen gezond te houden: via een scheiding van schone en vuile weg, vliegen- en ongediertebestrijding en een goede wasplaats zorgt van Haare voor een schoon en net bedrijf.

 • Alle mest van de vleeskuikenouderdieren gaat naar Energiecentrale BMC Moerdijk voor verbranding. BMC wekt hiermee groene stroom op en produceert hoogwaardige meststof. Lees hier meer over BMC Moerdijk.

   

 • Het erf ziet er opgeruimd en netjes uit. De kadaverkoeling is niet zichtbaar en ligt achter op het erf.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners