Pluimveebedrijf van Haare

Over Pluimveebedrijf van Haare

Lid geworden in december 2019

Wij zijn Sjaak en Marja van Haare. Samen met onze medewerkers waaronder onze kinderen, runnen wij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren. In de stallen hebben we zowel hennen als hanen, die samen zorgen voor bevruchte eieren. Deze eieren gaan naar broederijen waar ze in 21 dagen worden uitgebroed. De kuikentjes die daaruit komen, gaan naar vleeskuikenbedrijven die ze groot brengen  totdat ze groot genoeg zijn om geslacht te kunnen worden.

Onze eieren worden dus niet verkocht aan consumenten om ze op te eten! Daar zijn weer andere pluimveebedrijven voor.

Al onze dieren zijn van dezelfde leeftijd. We werken volgens een all-in all-out concept. Dit betekent dat alle dieren tegelijkertijd komen en ook weer tegelijkertijd gaan. Dat heeft te maken met diverse hygiënevoorschriften waar we aan moeten voldoen.

Onze hennen en hanen worden op een zogenaamd opfokbedrijf grootgebracht van eendagskuiken tot 18 weken leeftijd. Die opfokbedrijven zijn speciaal ingericht voor de jeugdgroei van de kippen. Op 18 weken leeftijd ontvangen wij onze dieren. Onze stallen zijn ingericht voor leggende dieren; dus met legnesten, scharrelruimte, voerplekken en zitgelegenheid voor zowel de hanen als hennen.

We zijn trots op onze dieren! Ze verdienen en krijgen de beste zorg die ze nodig hebben. De kippen moeten immers zo sterk en gezond mogelijk zijn, alleen dan leveren ze goede nakomelingen. Er is een groot risico dat er verschillende ziekten het bedrijf worden binnengebracht. Er komen daarom zo min mogelijk mensen in de stal bij de dieren. Ook zijn de stallen volledig afgeschermd, zodat vogels van buitenaf geen ziektekiemen kunnen overbrengen.

Wij vinden het van belang dat mensen weten wat er op een bedrijf als het onze gebeurt. Daarom hebben wij een presentatiefilm gemaakt. Zo willen we mensen toch de mogelijkheid bieden om een kijkje in de stal te nemen. Door mee te doen aan Land van Cuijk Boert Bewust hopen we bedrijven als het onze meer onder de aandacht te krijgen bij de burger en uit te kunnen leggen hoe een kipfiletje in Nederland gezond en veilig geproduceerd wordt. Er komt heel wat bij kijken om een lekker, gezond en veilig stukje kippenvlees op je bord te krijgen!

Bijzonderheden

De geplande bordonthulling op 15 maart 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege corona. Het nieuwe koppel kippen is inmiddels opgezet. De onthulling volgt op een nader te bepalen datum.

Pluimveebedrijf Van Haare
Peelsteeg 5
5446 NC Wanroij

sjaakvanhaare@outlook.com

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Mest
Beeldkwaliteit