Welkom op de website van Land van Cuijk

Melkveebedrijf Mooren’s Farm

Welkom bij Mooren’s Farm! Ik ben Coen Mooren en samen met mijn vrouw, kinderen en ouders run ik een melkvee- en akkerbouwbedrijf met kinderopvang in het dorp Haps.

Op ons melkveebedrijf hebben we ongeveer 230 koeien. Het jongvee van een  half jaar gaat naar een ander bedrijf, waar ze kunnen opgroeien. Tegen de tijd dat ze zelf hun eerste kalfje gaan krijgen, komen ze terug op de boerderij.

Onze koeien verblijven in een ruime stal, die voldoet aan de huidige normen rondom comfort en welzijn, de zogenaamde maatlat duurzame veehouderij. Een speciale roostervloer zorgt ervoor dat het milieu minder zwaar wordt belast.

Naast het melken van de koeien dat sinds 2023 met robots gebeurt, hebben we een agrarische kinderopvang. De opvangkindjes komen elke opvangdag buiten en in de stal zodat ze veel leren over de boerderij. Verder hebben we iedere zaterdag een aantal schooljongens die meewerken op het bedrijf en maken groepjes ouderen regelmatig een uitstapje naar ons bedrijf.

We zijn trots op de wijze waarop ons bedrijf zich heeft ontwikkeld, de uitstraling van het bedrijf en het feit dat we met ons bedrijf middenin de maatschappij staan. Een goede verhouding met burgers vinden we van groot belang, en daarom doen wij mee met Boert Bewust!

Melkveebedrijf Mooren’s Farm

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Op maatschappelijk gebied voldoet Mooren’s Farm ruimschoots aan de eisen: open dagen, kinderopvang, zichtstal, website, facebook en elke twee jaar controle van de elektrische installaties.

 • Mooren’s Farm is zelfvoorzienend in ruwvoer, neemt maatregelen om erfafspoeling tegen te gaan en heeft een emissie-arme vloer.

 • Mooren’s Farm wint warmte terug van de melktank, heeft 500 zonnepanelen en werkt met frequentieregelaars om het energieverbruik te minimaliseren.

 • Het welzijn van de koeien en kalfjes is goed geregeld op Mooren’s Farm: diepstrooisel in de ligboxen, de kalfjes liggen tot minimaal 3 maanden leeftijd in het stro en de koeien kunnen zich lekker met de koeborstel laten masseren.
  Het dak van de stal is geïsoleerd en ventilators zorgen voor de nodige afkoeling.

 • Familie Mooren neemt deel aan een monitoringsprogramma voor medicijngebruik. Een geautomatiseerde mestschuif en robot zorgen voor de afvoer van mest. Ongediertebestrijding vindt regelmatig plaats.

 • De Agrarische Natuurvereniging heeft kikkerpoelen en natuurpoelen aangelegd op het bedrijf. Verder ziet het erf er netjes en opgeruimd uit.

   

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners