Welkom op de website van Land van Cuijk

Melkveebedrijf Lamers

Wij zijn Ton en Gerdi Lamers. Samen met onze zoon Sander runnen wij een melkveebedrijf in het Brabantse Beugen. Sander staat op het punt om als volgende generatie het stokje over te nemen.

Op ons bedrijf houden we voor de productie van melk. Onze koeien fokken we van jongsafaan zelf op en we streven ernaar om ze zolang mogelijk op ons bedrijf te houden. Om dat te bereiken is er veel aandacht voor de gezondheid en welzijn van de dieren.

Enkele jaren geleden hebben we een nieuwe stal gebouwd waarin volop gedacht is aan het comfort van de koe. Het klimaat in de stal past zich automatisch aan de weersomstandigheden buiten aan zodat het klimaat constant blijft. Dat is fijn voor de koeien. Onze koeien hebben zelf de keuze wanneer ze zich willen laten melken door de melkrobot.

Bij het runnen van ons bedrijf hebben we natuurlijk aandacht voor onze omgeving. We hebben op een stuk land een natuurpoel en een groot aantal percelen zijn omringd door bloemrijke randen.

Naast het melken van de koeien organiseren we op ons bedrijf rondleidingen. Van kalf tot koe, iedereen laten we alles zien. Wij vinden openheid belangrijk en daarom doen we mee met Boert Bewust!

 

Melkveebedrijf Lamers

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie Lamers heeft al jaren een excursiemogelijkheid om mensen het robotmelken te laten zien en ontvangt regelmatig schoolklassen en families. De website is duidelijk en nodigt mensen uit om te komen kijken.

  • Melkveebedrijf Lamers is zelfvoorzienend in ruwvoer. Via opvangputten gaan ze erfafspoeling tegen zodat er geen mest of reinigingsmiddel in de natuur komt.

  • De melktank is altijd heel warm omdat de melk de lichaamstemperatuur van de koe heeft. De melk wordt voorgekoeld en de warmte van de tank wordt teruggewonnen en hergebruikt.

  • De koeien hebben veel ligruimte met lekker liggende boxen met stro. Het dak van de stal is geïsoleerd en een ventilator zorgt voor voldoende frisse lucht. De koeien kunnen zich lekker laten borstelen, wanneer en hoe lang ze maar willen.

  • Familie Lamers neemt deel aan diergezondheidsmonitorsysteem en gebruikt nauwelijks medicijnen, alleen als het heel hard nodig is. Een mestschuif verwijdert de mest continue uit de stal. Een gespecialiseerd bedrijf bestrijdt het ongedierte.

  • Melkveebedrijf Lamers heeft veel aandacht voor de natuur. Bij het grasmaaien worden delen niet gemaaid om weidevogels en bloemen te sparen. Een natuurpoel op eigen land biedt leefruimte aan diverse vogels, dieren en bloemen.

  • Melkveebedrijf Lamers gebruikt alle mest op het eigen land.

  • Een opgeruimd erf, stallen en afgeschermde kadaverplaats. Het  jongvee en droge koeien heeft een aparte uitloop.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners