Welkom op de website van Land van Cuijk

Melkveebedrijf De Kamphoeve

Welkom bij melkveebedrijf en melktap De Kamphoeve!

Wij zijn Mart en Marijke Arts-Peters en samen met onze kinderen Iris, Ruud, Tess en Lynn wonen en werken we op ons melkveebedrijf in Overloon. Ons bedrijf is in 1978 door de vorige generatie gebouwd op ontgonnen grond genaamd “de Kamp’, vandaar onze bedrijfsnaam de Kamphoeve.

Op ons melkveebedrijf houden we ongeveer 115 melkkoeien en fokken we ons eigen jongvee op, zo’n vijftig jonge dieren. Onze melkkoeien lopen vroeg in het voorjaar buiten en ook een deel van het jongvee loopt buiten om aan alle indrukken van de buitenlucht te wennen en zo als melkkoe bekend te zijn met het grazen in een wei. Dierenwelzijn vinden we ontzettend belangrijk en we zetten onszelf er graag voor in om met een optimale verzorging onze dieren gezond oud te laten worden. Passie voor koeien.

Ook aan het klimaat willen we ons steentje bijdragen; sinds 2021 liggen er zonnepanelen op de daken van onze stallen, waardoor we energieneutraal zijn en ook nog groene energie produceren die we verkopen.

Sinds 2016 jaar staat er een melktap op ons erf. Dagelijks kunnen mensen verse melk tappen uit onze melktap. Zo zoeken we de verbinding met de burger. Ook de aansluiting bij Land van Cuijk Boert Bewust past hier prima bij. We zijn trots op ons melkveebedrijf en ons vak en laten dit graag zien.

Ben je nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak en kom een kijkje nemen!

 

Melkveebedrijf De Kamphoeve

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Op het thema Maatschappij scoort het bedrijf van Mart en Marijke twee sterren.

  Er worden regelmatig schoolklassen ontvangen voor een rondleiding op de boerderij. Daarnaast is het bedrijf een erkend SBB leerbedrijf en ontvangen ze vanuit ‘On Stage Land van Cuijk’ regelmatig leerlingen van middelbare scholen voor een snuffelstage.

  Online is het melkveebedrijf te volgen via een bedrijfspagina op facebook. Zeer regelmatig worden er berichten geplaatst over het wel en wee op het bedrijf en over de melktap die voor aan de weg staat.

 • Op het onderdeel Milieu zijn diverse punten gescoord. Zo is er bij de ruige mestopslag een opvangmogelijkheid voor vervuilde mestsappen. Met deze opvangput wordt voorkomen dat het vervuilde water in de sloot terecht komt.
  De mest waar op het eigen land geen plaats voor is, wordt afgevoerd naar een bedrijf in de nabije omgeving. Hierdoor is geen transport nodig over lange afstanden.

 • Voor het thema Energie scoort ‘de Kamphoeve’ het maximale aantal van 3 sterren. Eén van de maatregelen die genomen is op het gebied van energiebesparing is een voorkoeler. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een warmte terugwinninginstallatie bij de melktank. Bij een warmteterugwinning wordt de warmte eerst via de koeling uit de melk gehaald en vervolgens wordt deze energie gebruikt om water op te warmen.
  Het bedrijf is door middel van zonnepanelen volledig zelfvoorzienend en levert de overige energie terug aan het net.

 • Voor het onderdeel Welzijn scoort het bedrijf ruim 2 sterren. De ligboxen voor de koeien hebben matrassen wat positief is voor het comfort en de hygiëne van de uier. Het strohok waarin de koeien afkalven, is extra groot en voorzien van een dikke laag stro. Wanneer een koe gekalfd heeft gaat ze niet direct terug de koppel in maar verblijft ze de eerste dagen in een speciaal strohok in de koeienstal. In de stal zijn meerdere koeienborstels aanwezig om de stof en jeuk van de ruggen te verwijderen. Ook hangen er meerdere ventilatoren die er voor zorgen dat er verse lucht wordt aangevoerd en dat het bij warme dagen ook goed vertoeven is in de stal .

 • Op ‘de Kamphoeve’ zijn diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede Diergezondheid. Dit blijkt ook uit het maximale aantal van drie sterren op dit onderdeel.

  Er wordt gebruik gemaakt van een monitoringssysteem  wat de gezondheidssituatie binnen het bedrijf in beeld brengt. Door de melk te controleren kan er gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de  gezondheid van de dieren.
  Daarnaast kent het bedrijf een gesloten bedrijfsvoering, wat wil zeggen dat er geen vee van buiten het bedrijf wordt aangekocht. Dit voorkomt insleep van ziektes.

 • Op en rondom ‘de Kamphoeve’ is er veel ruimte voor Natuur. Zo zijn er diverse struiken, houtwallen en zelfs een stuk bos waar volop schuil- en leefmogelijkheid is voor allerlei dieren.  De boerenzwaluw is een veel geziene vogel in de stallen. Een aantal percelen zijn ingezaaid met kruidenrijk grasland wat zorgt voor een goede bodembiodiversiteit.

 • Op het onderdeel Beeldkwaliteit worden diverse punten gescoord. Zodra het weer het toelaat en het gras voldoende gegroeid is, mogen de koeien van familie Arts naar buiten. Dit is fijn voor de koeien maar levert ook een prachtig plaatje op. Ook het jongvee heeft de mogelijkheid om naar buiten te gaan. In een veilig omheind perceel kunnen zij leren wat het is om gras te eten en bekend raken aan het buiten zijn.
  Door middel van een tijdklok op de verlichting is het ’s nachts minimaal 6 uur donker in de stal. Dit voorkomt onnodig lichtvervuiling en zorgt tevens voor een natuurlijk dagnachtritme voor de koeien.

   

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners