Welkom op de website van Land van Cuijk

De Zaanpeel

Ik ben Erik Geene. In het Brabantse Landhorst, heb ik een gemengd bedrijf met de combinatie van akkerbouw en varkenshouderij.

Mijn bedrijf run ik met oog voor de omgeving, de maatschappij, om een eerlijk, gezond stukje vlees en smakelijke groenten te leveren.

De varkens houden we op drie verschillende locaties. We hebben in totaal ongeveer 800 zeugen en 6000 vleesvarkens. De biggen van deze zeugen fokken we zelf op tot vleesvarkens. Op die manier vormen we als het ware een gesloten bedrijf.

In de ontwikkeling van mijn bedrijf gaat het niet alleen om investeringen die vanuit financieel oogpunt interessant zijn, maar juist ook om investeringen die vanuit moreel oogpunt worden gedaan. Zo hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen, waarmee we onze locatie aan de Grote Baan in Landhorst volledig zelf kunnen voorzien van energie. Een warmtepomp in de varkensstal zorgt ervoor dat ik de warmte van de varkens weer kan gebruiken om het water en ons huis te verwarmen.

Bewust boeren betekent het doelbewust inzetten van hulpmiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en antibiotica bij de varkens. Een goede zorg voor gewas en dieren, regelmatig monitoren van schadelijke insecten maakt dat we zowel de gewassen als de dieren alleen curatief hoeven te behandelen.

Met enkele collega-varkenshouders hebben we een concept varkensvlees opgezet. Het vlees wordt klimaatneutraal geproduceerd. Vlees wordt al snel geassocieerd met een slechte invloed op het milieu, terwijl de werkelijkheid heel anders ligt. Wij zijn met vijf varkenshouders uit de Brabants-Limburgse Peelregio en werken met reststromen. We zorgen voor gezonde varkens met een bewezen lagere CO2-footprint. De producten die we ontwikkelen, zetten we onder ons eigen label ‘Eigezwijns’ af.

Ik doe mee met Land van Cuijk Boert Bewust omdat ik wil laten zien dat wij het boeren zo goed mogelijk proberen te doen, voor mens, dier en milieu, en dat we op die manier een gezond product leveren. We zijn trots op de producten die we leveren en we willen de consument graag laten zien hoe we dat allemaal doen.

De Zaanpeel

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Erik Geene werkt op en en transparant; via een eigen website, twitter en facebook deelt hij informatie. Er is een ontvangstruimte voor maximaal 20 personen.

 • Eric Geene werkt met luchtwassers en een Groen Label stal om fijnstof- en ammoniakemissie te beperken.

 • Varkenhouderij De Zaanpeel werkt met grondkanaalventilatie, warmtepomp en frequentieregelaars om efficiënt om te gaan met energie.

  De Zaanpeel gebruikt duurzame energiebronnen; de zonnepanelen produceren meer dan voldoende energie voor de varkensstallen.

 • Varkenhouderij De Zaanpeel voldoet aan alle eisen van het varkensbesluit: afleidingsmaterialen in de stallen, natuurlijk dag- en nachtritme en castreert de manlijke varkens niet. Ook nemen ze deel aan het plusprogramma Beter Leven en het varken van morgen.

 • De varkens op de Zaanpeel krijgen minimaal antibiotica, alleen als het absoluut noodzakelijk is. De hoge hygiënestandaard komt mede door de professionele ongediertebestrijding met onder andere inzet van roofvliegen.

 • Op het bedrijf ligt een poel voor kikkers, vogels en andere dieren.

 • Geene voert meer dan de vereiste afvoernorm voor de mest af. De afgevoerde mest wordt verwerkt en gescheiden in dunne en dikke fractie. Er is een aparte opvangput voor spoelwater.

  Een deel van de mest gebruikt Geene voor eigen akkerbouw.

 • Het erf ziet er netjes uit. De kadaverkoeling is ondergronds.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners