Welkom op de website van Land van Cuijk

De Tienmorgen

Wij zijn familie Gosens, drie generaties die met elkaar werken op beleefboerderij Tienmorgen in Beers. Ons bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, die samen de beleefboerderij vormen: een melkveetak met ongeveer 30 melkkoeien, een zorgtak voor mensen met een beperking en een camping met ongeveer 40 staanplaatsen. Daarnaast organiseren we activiteiten zoals kinderfeestjes.

Onze 30 melkkoeien lopen een groot deel van het jaar in de wei. Een deel van het jongvee begraast een aantal maanden een natuurgebied dat vlakbij ons bedrijf ligt. We besteden veel aandacht aan het fokken van een sterke, robuuste koe, met een goede melkproductie. Af en toe gaan we met enkele koeien naar de keuring, waar ze beoordeeld worden.

Doordeweeks hebben we op het bedrijf altijd hulpboeren, mensen met een beperking, die een zinvolle dagbesteding krijgen door mee te werken op de boerderij. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de productie van ons voedsel, en dat is mooi.

Op ons erf zijn regelmatig ook bezoekers te vinden die het leuk vinden om mee te kijken, en soms mee te helpen. Voor zowel de bezoekers als de boer een hele leuke ervaring!

We doen mee met Land van Cuijk Boert Bewust omdat dat eigenlijk heel mooi aansluit bij alles waar we mee bezig zijn!

De Tienmorgen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De Tienmorgen ontvangt schoolklassen en toeristen die overal op de boerderij mogen kijken of meehelpen. Hulpboeren, mensen met een beperking, helpen familie Gosens met het dagelijks werk op de boerderij.

  • De Tienmorgen voldoet aan de eisen op milieu zoals opvang van hemel- en spoelwater.

  • Er zijn nog geen duurzame energiebronnen of terugwinning.

  • De koeien op de Tienmorgen hebben voldoende ruimte in de ligboxen in de stal. In de boxen ligt strooisel zodat ze lekker kunnen liggen.

  • Om de dieren gezond te houden doet de Tienmorgen mee aan gezondheidsprogramma’s. Ze bestrijden vliegen en werken met hygiëneprotocollen.

  • De koeien van de Tienmorgen grazen op grond van het Brabants Landschap en zijn een met de natuur.

  • Het erf van boerderij de Tienmorgen ziet er gezellig uit. Veel dieren, een hooiberg en buitenlopende koeien. De monumentale boerderij is een plaatje.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners