De Haas

Over De Haas

Lid geworden in februari 2020

In het Brabantse plaatsje Beers ligt ons varkens en akkerbouwbedrijf. Wij zijn Eveline, Jan en zoon Chiel de Haas. Op ons bedrijf houden we 4300 vleesvarkens en bewerken we 50 hectare akkerbouwgrond. De varkens komen bij ons als big van 27 kilo en ze blijven bij ons tot ze zwaar genoeg zijn om geslacht te worden (120 kilo).

Ons bedrijf kenmerkt zich door een werkwijze waarbij respect voor mens, dier, milieu en natuur voorop staat. Steeds proberen het zo goed mogelijk te doen en waar mogelijk stappen te zetten die het bedrijf duurzamer maken. Ons bedrijf voldoet aan de voorschriften van Keten Duurzame Varkenshouderij. Dat betekent onder andere dat we volop aandacht schenken aan dierwelzijn, heel bewust beperkt omgaan met antibiotica en de grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daarnaast krijgen onze varkens naast water, ook de mogelijkheid om kaaswei te drinken. Dat vinden ze erg lekker. Deze kaaswei blijft over na de productie van kaas uit melk en wordt op deze manier toch benut.

In 2011 zijn we begonnen met het verhuren van een staldak dak voor zonnepanelen. De stroom die hiermee wordt opgewekt, kopen we  vervolgens van de huurder van het dak en daarmee zijn we zelfvoorzienend. Medio 2020 hebben we op de overige staldaken zelf 878 zonnepanelen geplaatst, waarvan de opbrengst grotendeels terug geleverd wordt op het stroomnet.

De uitstraling van ons bedrijf vinden we belangrijk. Daarbij hoort ook een stuk natuurbeheer. Zo hebben we poelen  aangelegd en lopen er diverse houtsingels en heggen langs de akkers en enkele weilanden voor onder andere dassen,vogels en reeën .We genieten daarvan en de positieve reacties uit de samenleving zijn mooi om te horen.

We doen mee met Boert Bewust omdat we hopen dat we in ons gebied daarmee zichtbaarder worden als duurzaam bedrijf dat meer doet dan alleen varkens houden. Ook de wijze waarop wij de varkens houden, willen we graag uitdragen omdat daar veel onbekendheid over is in de samenleving.

 

 

Bijzonderheden

De Haas
Elstweg 38
5437 PE Beers

j.haas@agroweb.nl

 

 

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur