Welkom op de website van Land van Cuijk

De Haas

In het Brabantse plaatsje Beers ligt ons varkens en akkerbouwbedrijf. Wij zijn Eveline, Jan en zoon Chiel de Haas. Op ons bedrijf houden we 4300 vleesvarkens en bewerken we 50 hectare akkerbouwgrond. De varkens komen bij ons als big van 27 kilo en ze blijven bij ons tot ze zwaar genoeg zijn om geslacht te worden (120 kilo).

Ons bedrijf kenmerkt zich door een werkwijze waarbij respect voor mens, dier, milieu en natuur voorop staat. Steeds proberen het zo goed mogelijk te doen en waar mogelijk stappen te zetten die het bedrijf duurzamer maken. Ons bedrijf voldoet aan de voorschriften van Keten Duurzame Varkenshouderij. Dat betekent onder andere dat we volop aandacht schenken aan dierwelzijn, heel bewust beperkt omgaan met antibiotica en de grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken. Daarnaast krijgen onze varkens naast water, ook de mogelijkheid om kaaswei te drinken. Dat vinden ze erg lekker. Deze kaaswei blijft over na de productie van kaas uit melk en wordt op deze manier toch benut.

In 2011 zijn we begonnen met het verhuren van een staldak dak voor zonnepanelen. De stroom die hiermee wordt opgewekt, kopen we  vervolgens van de huurder van het dak en daarmee zijn we zelfvoorzienend. Medio 2020 hebben we op de overige staldaken zelf 878 zonnepanelen geplaatst, waarvan de opbrengst grotendeels terug geleverd wordt op het stroomnet.

De uitstraling van ons bedrijf vinden we belangrijk. Daarbij hoort ook een stuk natuurbeheer. Zo hebben we poelen  aangelegd en lopen er diverse houtsingels en heggen langs de akkers en enkele weilanden voor onder andere dassen,vogels en reeën .We genieten daarvan en de positieve reacties uit de samenleving zijn mooi om te horen.

We doen mee met Boert Bewust omdat we hopen dat we in ons gebied daarmee zichtbaarder worden als duurzaam bedrijf dat meer doet dan alleen varkens houden. Ook de wijze waarop wij de varkens houden, willen we graag uitdragen omdat daar veel onbekendheid over is in de samenleving.

 

 

De Haas

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Jan de Haas gaat graag in gesprek met mensen, tijdens open dagen of met burgers die bij hem de caravans stallen. Zij nemen dan vaak een kijkje in de stallen.

 • Varkensbedrijf De Haas werkt met luchtwassers bij de varkensstallen om de geuroverlast tot een minimum te beperken.

   

 • Familie de Haas verhuurt sinds 2011, als een van de eerste in gemeente Cuijk, daken voor zonnepanelen en koopt de energie terug van de huurder.

  Op het bedrijf zijn energiebesparende maatregelen toegepast; warmte wordt rondgepompt voor hergebruik, grondkanaalventilatie en ventilatie met zomer- en winterstand zodat de energie zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

   

 • Familie de Haas werkt mee aan de Keten Duurzame Veehouderij. Dat betekent dat de varkens daglicht hebben in de stallen, de luchtkwaliteit in de stal geoptimaliseerd wordt en de varkens kunnen spelen met speeltjes in de stal.

   

 • Varkens- en akkerbouwbedrijf De Haas laat een professioneel bedrijf de ongediertebestrijding verzorgen. Hoe minder ongedierte, hoe makkelijker de gezondheid van de varkens en gewassen te waarborgen is.

  Alleen zieke varkens hebben medicijnen nodig. Gezonde varkens hebben geen medicijnen nodig. Jan de Haas gaat voor gezonde varkens en gebruikt nauwelijks medicijnen.

 • Natuurbeheer is voor Jan de Haas vanzelfsprekend. Als bestuurslid van de Agrarische Natuur Vereniging De Raamvallei draagt hij graag bij aan een mooi en divers natuurlandschap. Op zijn bedrijf heeft hij een poel aangelegd, bloeiende akkerranden en hagen en singels langs de akkers voor onder andere dassen en vogels. Jan geniet van die natuur én ook van de positieve reacties die hij daarop krijgt.

 • De Haas laat 95 procent van de varkensmest verwerken bij mesterverwerkers.

 • Als je over de Elstweg aankomt zie je een mooie boerderij, een verzorgd erf en vaak een prachtig paard in de wei. Een plaatje voor het oog.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners